دوشنبه ۱۳ آذر ۰۲

چگونه آلمانی بیاموزیم؟

آموزش رایگان زبان از مبتدی تا پیشرفته به صورت فیلم و کتاب های آموزشی

۲۸ بازديد
۰ ۰


زبان آلمانی تأثیر به خصوصی در دیگر زبان ها و فرهنگ ها داشته است. در طول قرن 19، ادبیات آلمانی دورۀ باشکوهی را تجربه کرد و بنابراین بسیاری از کلمات آلمانی به دیگر زبان ها وارد شده است. این کلمات شامل کلماتی همچون kindergarten, delicatessen, rucksack, poltergeist و wanderlust است.