جمعه ۲۸ اردیبهشت ۰۳

اسامی پرندگان به آلمانی

آموزش رایگان زبان از مبتدی تا پیشرفته به صورت فیلم و کتاب های آموزشی

۸۵ بازديد
۰ ۰


کلمه مزرعه به آلمانی میشه der Bauernhof و نیز کشاورز یا مزرعه دار میشه der Bauer در ادامه به اسامی یک سری از حیوانات که در مزرعه وجود دارند اشاره کرده ایم.